LIMBA VLAHILOR MERIDIONALI

Documentele scrise în limba latină, italiană sau slavă (bulgară), n-au păstrat texte scrise în limba vlahă, pentru că limba nu avea un alfabet propriu(Grigore Ureche, op.cit., pg. 134). Dar au rămas cuvinte din toponimie şi onomastică.

S-ar părea că încă din Evul-Mediu ar fi existat în Balcani o lingvistică balcanică, o limbă comună a latinităţii vulgare.

Apare un nume vechi: Ozanulo, citat într-un document la anul 852, lângă Spalato (Split)(Konst. Ziricek, Die Romanen in den staden Dalmatiens vehrend des Miltealters, Viena, vol. I,1901, pg. 38-41), este cel mai vechi nume consemnat în istorie şi în Balcani în cadrul onomasticii. Dar, mai apar şi alte nume de origine latină: Negulus de la ţara Veccia (1070), Petras Draculus şi Zarzi Draculus (1080), Blacus Veterenasus (1125), Şerban (1278), Doburlus (1319), Vladoe Ursu Vlachus (1372), Danciul (1467).

Un document de la Zara (1527), aduce noi nume: Vidul Matulichia, Ilul păstor, Dobrula, Bucala, Razolula (Silviu Dragomir, op. cit. pg. 148).

Iată hrisoave sârbeşti, cu nume de origine romana: Hrisovul de la Jicea , Hrisovul de la Decani şi Hrisovul ţarului Duşan; iată numele: Bukot, Bun, Şarban, Bradel, Surdul, Fecior, Micul, Maţul, Vişinel. Altele au sufixul „-ul”, ca de exemplu: Dedul, Bagdul, Negul, Rasul, Vlahul, Radul (Silviu Dragomir, op. cit. pg. 150-151). Apar toponime Vlahe (de sorginte romană): Butur-palie, Kornet, Kenecika, Negrişor, Taure, Sava, Sura.

După dispariţia dinastiei Asăneştilor, avem tot mai puţine documente care vorbesc despre româno-vlahii balcanici. Theofilact Simocatta aduce un argument în care se poate vedea că în nordul Dunării nu se mai vorbea latina, ci „vlaha”sau româna.

În Evul Mediu, după Petar Skok, în Valahia Mare din Balcani, se vorbeau două limbi: cea oficială (slavona) şi cea populară (valaha sau româna); exista bilingvismul la un număr limitat de preoţi, însă populaţia nu ştia slavonă. Astăzi situaţia se menţine, în Timoc Serbia şi Bulgaria; limba oficială e sârba sau bulgara, iar limba uzuală în popor este românovlaha, o stare asemănătoare cu cea amintită mai sus.

În afară de limba vorbită, românii din Timoc, Serbia şi Bulgaria, au o puternică memorie istorică, ei ştiu că şi-au construit casele pe vestigiile romane ale strămoşilor lor, că se trag din „letini”(romani), aşa cum sârbii se trag din slavi.

Există şi alte toponime medievale, menţionate de Stoian Novacovici: munţii cei înalţi: Migior – Magior, Ursula, Romania, Negrişor, Vlaşka, Korona, Cer, Babeş, Barbat, Stănişor, Bucar.

Din arhivele vechi, Stoian Novakovici pomeneşte câteva nume de familii, luate din Hrisovul de la Jicea: Bun, Mărgela, Bunilo, Bucar, Tus, Gripon, Şarban, Sigur. În Hrisovul ţarului Duşan apar numele: Bărbat, Altoman, Creţul , Moţul, Alen , Lumsa, Capar, Buţcat , Ursulovici, Drajul, Gradul, Baldovin, Bunislav, Şarbanovici etc.

În prima cronică de la Deceani sunt pomeniţi vlahii Bardiştani, 11 case, vlahii Tudoricevci- 29 de case, vlahii Svetovraciki- 3 case, satul Râznici cu 35 de case şi cu hotare, celelalte familii fiind fără hotare. În ceea ce priveşte vlahii Sremleni sau Sermiani, exista un munte Sermiani şi un sat Sermiani pe Drina.

Apoi existau vlahi Mergoi şi cătunuri după Firicek în Bulgaria, satul Vârtogaşi, ţinutul Vranie, apoi satele Acarnania, Cătunişte şi Vlaho-Cătun.

După cronica Sf. Arhangheli a lui Duşan, mai erau vlahii Blateiani-87 de familii, satul Gunzaţi- 75 de familii, cătunul Ianciste- 32 de familii, cătunul Golubanţi- 36 de familii, cătunul Cotârciani- 68 de familii, Sinianţi în Bosna cu 33 de familii, cătunul Pinişinţi- 36 de familii, Dragoievţi cu 80 de familii.


Ţar Duşan

Într-o cronică de la Deceani din 1382 este pomenit un monah Dorotei şi fiul său Dănilă, vlahi Silegovţi.

În cronica lui Giuragi Brancovici din 1428 apare celnicul valah Radici din satul Radivoievţi. Sunt pomeniţi vlahii din Bosnia , zona Huma, Neretva; mai sunt pomeniţi vlahii banului Bosna la 1344 şi 1361, apoi nobilii din neamul Sanca. La 1386 sunt amintiţi vlahii care şi-au salvat turmele fugind la Dubrovnik de frica turcilor.

Mai apar în cronicile sârbeşti vlahii care întreţineau mănăstirile: Mileşeva, Studeniţa, Moracea.

În cronica regelui sârb Stevan Deceanski apar 40 de sate şi 9 cătune de vlahi cu 2097 de familii. Cea mai veche lege dată vlahilor este cea a regelui Milutin, de unde rezultau obligaţiile sau impozitele în oi şi produse faţă de statul sârbesc. Cneazul Stevan Deceanski menţiona cum era repartizată munca obştească la vlahii Costadinovei, Goilonţi, Tudoricevţi şi Suşiceani, în ceea ce priveşte hergheliile de cai , iar privitor la oi erau pomeniţi vlahi Ratisevţi şi Savetovreaceani.


Stevan Deceanski

În Hrisovul lui Duşan apare Zakan Vlahom, obligat să dea oi, miei, lână (Glasnik V, pg. 310) şi să transporte sarea şi grâul pentru călugări. Fireşte toate aceste munci erau gratuite şi obligatorii.

La 1891, când Stoian Novakovici scria despre satele sârbilor, spunea: „Acest lucru se poate vedea şi azi în viaţa valahilor vechi din munţii de miază-zi din Serbia, care în anumite perioade vin şi vând produsele lor, iar din Belgrad transportau stofele la Ujiţe, Ivaniţa, Nova Varoş şi Pojega.”

Vlahii făceau toate muncile, plăteau dările statului, regelui sârb şi bisericii, doar drepturi nu aveau. Casele lor, la început cătune, erau construite din lemn şi paie, amestecate cu pământ. Ţăranul vlah, ca şi cel sârb, îşi construia singur toate uneltele de lucru, iar ţiganii caravlahi vindeau albii, fuse, furci, obiecte din lemn moale. Cei mai renumiţi constructori de case de lemn împodobite erau Osacianii de pe Drina, de asemeni vlahi.

Există o scrisoare din 1407, în care Răguzanii se plâng regelui Bosniei cum că vlahii din regatul lor au ucis un cetăţean răguzan şi nu au vrut să-i despăgubească familia. După M.V. Milicevici, era un obicei vechi ca, în cazul unui omor, criminalul să-i plătească familiei victimei cât se înţeleg, după aceea să se facă fraţi de cruce.

În jurul anului 1530, Kuripeşici aminteşte că în judeţele Kruşevaţ, Ceaceak, Ujiţe, vlahii trăiau ca stăpâni ai munţilor, ducând o viaţă grea şi dură pe tăpşanul munţilor.

Cristea Sandu Timoc

(Fragment din lucrarea „Vlahii”)

 

 

 

 

 

NICOLA TESLA – un valah vizionar

 

 

Cel mai corect este să spunem despre Nicolai (după cum scriu sârbii, nu Nicola, cum scriu americanii) Tesla era sârb, de origine valahă. Există nenumărate forumuri internaţionale unde i se neagă cu vehemenţă originea românească. Singura legătură, considerată „ciudată”, ar fi fost slujba de botez, oficiată de un preot ortodox de origine valahă, Toma ! E bine să lămurim acest „aspect” al originii lui. Tatăl său, preot ortodox, se numea Milutin, iar mama are diferite „nume”, în funcţie de pronunţie: Duka, Djuka, Gica, Georgica ! Cât despre vlahi, ei sunt primii locuitori ai fostului teritoriu iugoslav, prezenţi acolo cu mult înaintea venirii sârbilor. Există referiri încă din secolul 11, care vorbesc de valahii ce locuiesc în regiunile muntoase din Muntenegru, Bosnia. Şi Istria e plină de vlahi (istro-românii de azi), la fel şi Dalmaţia, unde li se spunea „morlaci”.


Nicolae Tesla s-a născut la 28 iunie (după cum arată certificatul de botez), declarat pe 10 iulie 1856, în cătunul Similian, „cătun” fiind denumirea pentru sat folosită de morlaci), aflat pe atunci în provincia militară austro-ungară Lica (ulterior Croaţia), unde era locuită compact de vlahi. Numele iniţial de familie al lui Tesla , ne spune istoricul sârb Iovan Ducici, era Dragan(ici), nume vechi românesc, frecvent în Balcani. Acelaşi istoric spune că se trăgea din neamul Pilat(ovici) ! (Poate că arborele genealogic mergea până la „pilati”, adică la pilaţii cei purtători de cuşmă din aristocraţia dacă !). În timp, numele de familie a fost înlocuit cu Tesla, care poate deriva de la unealta dulgherilor, dar, după cum ne informează acelaşi Ducici, înainte de naşterea Croaţiei, în timpul stăpânirii romane, exista o aşezare care se numea Tesleum, lângă actualul Răduc, cătunul unde se născuse tatăl lui Nicolai, Milutin( posibil „Milu”, Milu-Copilu este un erou de baladă valah). Pe una dintre surorile lui Milutin o chema Stanca (nume pur românesc). Pe surorile lui Nicolai le chema Angelina, Milica, Marica, iar pe frate , Dan. Nobilii sârbi au încercat permanent să-i înrobească pe vlahi, iar regimul comunist să-i asimileze până la a-şi uita originea. Deci nu e de mirare că Nicolai Tesla nu se lăuda cu originea lui valahă !


Experimentele românului au uluit epoca

 

Invenţii „top secret”

De când era copil şi l-a citit pe Jules Verne, n-a avut nici un dubiu că o călătorie de la Pământ la Lună va fi posibilă. Nicolai Tesla urmează cursurile de inginerie de la Politehnica din Graz (1875 – 1881), apoi lucrează la Budapesta, Paris, în cadrul Companiei Edison (1882), la Strasbourg (1884), după care pleacă în SUA, din 1891 devenind cetăţean american. Unul dintre ţelurile lui a fost să creeze un aparat de zbor fără aripi şi fără combustibil la bord.. Ideea se baza pe un sistem electro-mecanic reîncărcabil de la staţii spaţiale. Forma acestui aparat, pentru reducerea frecărilor cu aerul, urma să fie alungită sau „de farfurie”. Nu s-a ştiut niciodată dacă a lucrat concret la un astfel de proiect, dar după moartea sa , la 8 ianuarie 1943, agenţii FBI i-au răscolit camera de la New Yorker Hotel şi i-au confiscat, cu împuternicire de la Biroul Proprietăţii Străine (deşi era cetăţean american), toate notiţele şi tot ce-i aparţinea, inclusiv cele din seiful      hotelului.Departamentul de război le-a trecut, apoi, la „top secret”. Cele mai îndrăzneţe ţeluri ale lui Tesla erau legate de explorarea spaţiului cosmic în aeronave ghidate de la un centru terestru. În filmul postului de televiziune englez BBC, „Maeştrii ionosferei”, se arată că Nicolai Tesla a fost primul care a folosit ionosfera (acea parte a ionosferei încărcată cu ioni, importantă pentru transmisia undelor radio) în scop ştiinţific, în folosul umanităţii. Voia să se folosească de ionosferă ca furnizor al energiei necesare vehiculelor spaţiale. Din mai 1898, demonstrase public ghidarea unui vas-robot prin unde radio, la Expoziţia Electrică din Madison Square Garden. După 11 ani de la această demonstraţie, Marconi avea să primească Premiul Nobel pentru descoperirea radiolui!

Demonstraţia din Madison Square Garden a însemnat şi debutul roboticii. Radio-comunicaţiile şi coordonarea navetelor spaţiale de la centre terestre au la bază cercetările lui Tesla. Dacă ar fi trăit până în 1997, când Sojourner şi-a început explorarea pe Marte, ghidat de la NASA, şi-ar fi văzut „visul” împlinit.

 

 

Savantul „paranormal”

În 1899, Tesla a comunicat că a înregistrat semnale radio cosmice , în laboratorul său din Colorado Springs,  dar afost luat în derâdere. Timp de 50 de ani  (din 86 câţi a trăit) a studiat semnalele interplanetare. Din cauza unor astfel de cercetări, s-a ales cu eticheta de „savant nebun”. Turnul Wardenclyffe, proiectul lui Tesla, avea scopul de a stabili contacte cu alte planete din sistemul nostru solar. Despre modul cum îi veneau ideile, Tesla a lăsat mărturie în autobio-

grafia  sa, „Invenţiile mele”, cât şi în mărturisirile făcute prietenului şi biografului său, John O”Neil: „Când am în gând o invenţie, pot sta luni sau ani doar cu ideea în cap. Nu mă gândesc conştient să o dezvolt, dar îmi umblă prin cap. Aceasta este perioada de incubaţie. Apoi, mă concentrez asupra ei, aleg câteva probleme pe care le ridică, şi când simt că le voi rezolva, chiar aşa se întâmplă: brusc , se leagă toate la un moment dat şi ies la suprafaţă şi din sub-conştient. Înainte de a trasa prima schiţă, întreaga idee este dezvoltată în mintea mea. Tot în minte fac ajustările, corecţiile şi chiar manevrez dispozitivul respectiv. Şi fără să fac vreo schiţă, pot da lucrătorilor dimensiunile exacte până la cele mai mici detalii. Numai când sunt absolut convins de funcţionalitatea invenţiei, mă apuc să desenez. Eu nici nu fac diferenţa între a manevra dispoziti-

vul în minte sau în realitate. Merge la fel.”


O”Neil îl cataloga ca pe „un om cu puteri psihice deosebite”, care memora cărţi întregi, având o memorie fotografică formidabilă. Dar se temea să recunoască public acest lucru. Tesla vizualiza cu ochii minţii „aparate de zbor care, peste multe generaţii , se vor putea conecta la roata energetică a Cosmosului, de unde să-şi extragă puterea, în oricare punct al Universului”. La 3 ianuarie 1928, Tesla obţine patentul nr. 1.655.113 pentru VTOL Aicraft, un aparat de zbor care putea decola şi ateriza pe verticală, cu ajutorul unui rotor cu elice !

Lui Nicolai Tesla, omenirea îi datorează primul sistem de comunicaţie wireless, primii roboţi, prima telecomandă, aparate de zbor cu decolare verticală etc.

ADINA MUTĂR

 

( Articol preluat din „Formula AS” nr. 943, 5-12 noiembrie 2010)

……………………………………………………………………………

NOTE CRITICE

Mulţumim autoarei pentru acest minunat articol. Într-adevăr, în enciclopediile sârbeşti, Tesla apare ca sârb din Croaţia, deşi în scrierile din epoca modernă sunt pomeniţi aproximativ 2 milioane de vlahi în Croaţia. Mai sunt şi astăzi vlahi în insula Krka, după cum pronunţă ei.

Cu timpul a avut loc o expansiune a sârbilor în Croaţia, acoperind zona Lica. Multe din aceste date le avem de la Petar Skok, profesor universitar de la Zagreb, care are un studiu de dialectologie despre limba vlahilor din Croaţia. Acesta era prieten cu Nicolae Iorga şi cu dr. Nicolae Lupu, unul dintre colaboratorii principali ai lui Iuliu Maniu, fost deputat, care a scris în cartea sa „Originea românilor”câte ceva despre vlahii din Croaţia.

Nicola Tesla s-a născut şi a crescut în Croaţia, a studiat la Gratz, a lucrat ulterior la Budapesta,Paris şi Strasbourg, ulterior plecând în America. Nu avem cunoştinţă să fi mers în Serbia sau să se intereseze de sârbi.

Este o meteahnă a sârbilor să „împrumute” oameni de seamă. La fel au procedat şi cu celebrul sculptor Meştrovici, deşi Emanuil Bucuţa scria într-o carte despre faptul că unii

l-au numit pe Meştrovici, în semn de compătimire, „aiuritul ăsta de vlah”.

Gestul sârbilor este de înţeles , dar nu-i onorează.

 

 

 

12.11.2010 CRISTEA SANDU TIMOC

ASTRA ROMÂNĂ, P-ţa Victoriei nr.3, corp II,  ap. 14, Timişoara, România.

astra_romana_timisoara@yahoo.com

Puteţi citi revista noastră săptămânală on-line pe adresa : https://astraromana.wordpress.com

Rugăm călduros cititorii să urmărească site-ul  www.timocpress.info, al fraţilor noştrii din Timoc Serbia, de unde veţi obţine imagini şi ultimele ştiri despre persecuţia românilor. Vă mai rugăm pe toţi să nu ne uitaţi şi să ne trimiteţi e-mail-ul prietenilor şi al tuturor celor care au e-mail-uri în fiecare sat. Noi facem toate aceste proceduri continuu, săptămânal şi gratis. Pentru donaţii:

Cont BCR Timişoara: RO33 RNCB 0249022489120001

Cod fiscal: 3981842         Timişoara-România

Dumnezeu să vă dea sănătate!

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: